OBECNIE: OPACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ DLA KILKU POWIERZCHNI HANDLOWYCH, BUDYNKU MIESZKALNEGO OK 15000 M2, INWESTYCJI LINIOWYCH, WYKONUJEMY BUDOWĘ SIECI WOD-KAN O DŁUGOŚCI 1,5 KM

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

*Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 1,5 kmw m. Olmonty k/Białegostoku

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie - komplet instalacji + kotłownia gazowa- projekty wykonawcze

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olecku - komplet instalacji + kotłownia gazowa- projekty wykonawcze

*Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do gruntu z projektowanego obiektu handlowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie podziemnej instalacji rozsączającej w Porosłach

*Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego obiektu handlowo- usługowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie grawitacyjnego wylotu wód deszczowych do rzeki Supraśl.

*Operat wodno-prawny na odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z projektowanego obiektu handlowo- usługowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie grawitacyjnego wylotu wód deszczowych do rowu w Kuźnicy Białostockiej.

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu SPA wraz z salami konferencyjnymi w woj. podlaskim, zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Białymstoku (Biedronka), wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

*Projekt kotłowni gazowej wraz z instalacja C.O. dla budynku inwentarskiego o powierzchni 3000 m2

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy zespołu budynków magazynowych wraz z instalacjami zewnętrznymi w Pruszkowie

*Projekt kotłowni olejowej dla świetlicy wiejskiej w Korycinie

*Projekt instalacji sanitarnych dlaadptacji powierzchni w galerii handlowej, wykonaliśmy projekty wykonawcze instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy obiektu biurowego w Piasecznie, wykonaliśmy projekty wykonawcze adaptacji instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowaliśmy instalację wentylacyjną oraz klimatyzacyjną

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Drohiczynie, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan i nak deszczowej, zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Kłaju, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Kowalach Oleckich, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan, projekty instalacji doziemnych, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego "Biedronka" w Białymstoku, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan, projekty instalacji doziemnych, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego "TESCO" w Suchedniowie, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

*Projekt odwodnienia terenu oraz opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z budową ujścia wód opadowych wokól przebudowywanego obiektu handlowego w Żabnie

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy "TESCO"w Żabnie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowego w Suwałkach

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy "TESCO" w Strzyżowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy "TESCO" w Miechowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

*Projekt węzła cieplnego na wymiennkach typu JAD wraz z automatyką oraz przyłącza ciepła z sieci miejskiej ciepłowiczej do pawilonu handlowego w Mrągowie

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo-usługowego "Biedronka" w Mrągowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo-usługowego "Biedronka" w Biskupcu, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy "Biedronka"w Knyszynie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

*Opracowanie operatu wodno-prawnego na przedudowę zbiorczej sieci drenarskiej pod projektowane hale magazynowe w Wólce Kosowskiej

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy "Biedronka"w Białymstoku, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

*Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci hydrantowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z przepompownią dla projektowanego obiektu handlowo-usługowego w Choroszczy

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego w Zambrowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

*Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Choroszczy, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz projekt technologi kotłowni

*Projekt instalacji dla adaptacji pomieszczeń handlowo-usługowych na lokal handlowy ROSSMANN w Białymstoku, wykonane projekty: klimatyzacja, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, adaptacja oraz inwentaryzacja instalacji wentylacyjnej

**Projekt budowy sieci wodociągowej hydrantowej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wody podziemnej oraz zbiornika podziemnego retencyjno - p.poż dla projektowanych hal magazynowych w Wólce Kosowskiej

*Projekt rozbudowy sieci wod-kan oraz budowy przyłącz na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Olmonty k/Białegostoku

*Projekt instalacji wewnętrznych w budynku siedziby BIS Plettac w Ostrzeszowie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz projekt kotłowni gazowej,

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

*Projekty instalacji sanitarnych dla budynku oświatowo-usługowego w Warszawie przy ul. Wiertniczej, na dokumentacje składały się projekty: drenażu opaskowego wokół budynku, instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, wentylacji, klimatyzacji, odprowadzenia i zagospodarowania wody opadowej, oraz projekty przyłączy

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Choroszczy, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Augustowie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy hurtowni kwiatów w Białymstoku przy ul. Mickiewicza, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji hydrantowej p.poż oraz C.O.

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Suwałkach, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Supraślu, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz kotłowni olejowej

*Projekt odwodnienia kompleksu boisk sportowych w Białymstoku, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty odwodnienia i zagospodarowania wody opadowej z projektowanych boisk sportowych

*Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Węgorzewie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowy kotłowni olejowej

*Projekt instalacji sanitarnych dla budowy hotelu i sali bankietowej w Waśkach k/Hajnówki, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz kotłowni olejowej

*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla instalacji wentylacji mechanicznej w auli Gminy Juchnowiec Kościelny

*Projekt instalacji sanitarnych dla adaptacji pawilonu na sklep wielobranżowy samoobsługowy Biedronka w Łapach, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

*Projekt instalacji sanitarnych dla adaptacji pawilonu na pomieszczenia ZOZ w Białymstoku, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej

Adres:


TECHNISAN Marek Radulski

  • ul. Piastowska 11
  • 15-207 Białystok
  • tel: 085 6883091
  • fax: 085 6883092
  • kom: 605 652 161
  • biuro@technisan.pl